Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla, odměny, bodování - 2018

KATEGORIE:

mladší dorost 2002 – 2003 / 15 -16 roků v daném ročníku

starší žactvo 2004 - 2005 / 13 -14 roků v daném ročníku

mladší žactvo 2006 - 2007 / 11-12 roků v daném ročníku

nejmladší žactvo 2008 - 2009 / 9 -10 roků v daném ročníku

přípravka 2010 - 2011 / 7- 8 roků v daném ročníku

mladší přípravka 2012 - 2013 / 6 let v daném ročníku a méně

 

BODOVÁNÍ:

Dle kategorie: 1. – 100 b.,  2. – 97 b.,   3. – 95 b.,   4. – 94 b.,  5. – 93 b. a dále až po 1 bod.

BONIFIKACE:

Do seriálu mohou být zařazeny bonifikační závody a bonifikační akce. Při těchto akcích jsou pouze přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí a splní případná další kritéria závodu. Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů.

URČENÍ POŘADÍ:   Do celkového bodování Poháru dle jednotlivých kategorií se započítávají běžcům pouze čtyři nejlépe bodově ohodnocené závody. V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

VYHODNOCENÍ:   Po uskutečnění všech závodů zařazených do Poháru, organizátor uspořádá slavnostní vyhlášení pořadí Poháru a předá odměny za celkové pořadí dle jednotlivých kategorií. Místo a čas vyhodnocení stanoví organizátor.

ROZHODOVÁNÍ:   V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP dětí a mládeže a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ:

Odměny za celkové pořadí v jednotlivých kategoriích jsou věcné a rozhoduje o nich organizátor. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostním vyhodnocení upomínkový diplom. 

 


Termínovka 2019