Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla přihlášení:

Účastníkem Poháru se může stát každý běžec (i člen jakéhokoli sportovního klubu), jehož věk v daném ročníku nepřesáhne 16 roků a jehož právně odpovědná osoba souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 200 Kč pro celý ročník Poháru. Poplatek je možné uhradit na čísle účtu 240944676/0300. Poplatek je možné také zaplatit při jakémkoli závodě zařazeném do Poháru přímo organizátorovi. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.
 
Výhody členství v Jihočeském klubu maratonců z. s.
  • lékařská prohlídka
  • startovné
  • trénink zdarma s trenérem, každý úterý od 5. dubna  do 11. listopadu 2019 

Členský poplatek do Jihočeského klubu maratonců z.s. činí 100Kč, platný po dobu 5 let.

 

RegistracePouze do Poháru (200 Kč)
Pohár a Jč. klub maratonců (150 + 100 = 250 Kč)

Text GDPRTermínovka 2019