Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


O poháru

Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže (dále jen Pohár) je seriál závodů v běhu pro děti a mládež na území Jihočeského kraje. Závody jsou do poháru vybrány na základě nabídky jednotlivých pořadatelů tak, aby optimálně pokryly území kraje, celoroční možnost závodění a co nejširší spektrum běžeckých závodů mimo dráhu. Vyhlašovatelem a organizátorem Poháru je Jihočeský klub maratonců. Závody zařazené do Poháru organizují jednotliví pořadatelé a oddíly. Obdobím, ve kterém se Pohár koná, je kalendářní rok. O zařazení běhů a termínové listině rozhodne Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců po dohodě s organizátory jednotlivých závodů.
Termínovka 2024