Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla, odměny, bodování - 2020

 

KATEGORIE:

 

Starší  dorost                 2004           16 roků v daném ročníku

Mladší dorost       2005 - 2006     14 -15 roků v daném ročníku

Starší žactvo       2007 - 2008     12 -13 roků v daném ročníku

Mladší žactvo      2009 - 2010      10-11 roků v daném ročníku

Nejmladší žactvo 2011 - 2012        8 -9 roků v daném ročníku

Přípravka            2013 - 2014        6- 7 roků v daném ročníku

Mladší přípravka  2015 - 2020         5 let v daném roč. a méně

 

 

BODOVÁNÍ:

Dle kategorie: 1. – 100 b.,  2. – 97 b.,   3. – 95 b.,   4. – 94 b.,  5. – 93 b. a dále až po 1 bod.

BONIFIKACE:

Do seriálu jsou zařazeny tři bonifikační závody (bonifikační akce). Při těchto akcích jsou přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí a splní případná další kritéria závodu (V Boleticích i za případnou pořadatelskou pomoc). Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů.

URČENÍ POŘADÍ:   Do celkového bodování Poháru dle jednotlivých kategorií se započítávají běžcům pouze pět nejlépe bodově ohodnocených závodů, V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP dětí a mládeže a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ:

Odměny za celkové pořadí v jednotlivých kategoriích jsou věcné a rozhoduje o nich organizátor. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostním vyhodnocení upomínkový diplom. A každý účastník poháru, který se účastní 6 závodů obdrží peněžní poukázku do Decathlonu.Věcné odměny obdrží pouze ti, kdo se zúčastní minimálně třech pohárových závodů.


Termínovka 2021