Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla, odměny, bodování - 2022

 

KATEGORIE:

 

Dorost                2006 - 2008       14 - 16 roků v daném ročníku

Starší žactvo       2009 - 2010       12 - 13 roků v daném ročníku

Mladší žactvo      2011 - 2012       10 - 11 roků v daném ročníku

Nejmladší žactvo 2013 - 2014         8 -  9 roků v daném ročníku

Přípravka            2015 - 2016         6 -  7 roků v daném ročníku

Mladší přípravka  2017 - 2022         5 let v daném roč. a méně

 

 

BODOVÁNÍ:

Dle kategorie: 1. – 100 b.,  2. – 97 b.,   3. – 95 b.,   4. – 94 b.,  5. – 93 b. a dále až po 1 bod.

BONIFIKACE:

Do seriálu jsou zařazeny dva bonifikační závody (bonifikační akce). Při těchto akcích jsou přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí a splní případná další kritéria závodu (V Boleticích i za případnou pořadatelskou pomoc). Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů.

URČENÍ POŘADÍ:   Do celkového bodování Poháru dle jednotlivých kategorií se započítávají běžcům pouze pět nejlépe bodově ohodnocených závodů, V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. Při snížení počtu závodů, se stanovují rozmezí pro započítavané body pro konečné ohodnocení. (Covid ochrana).

 Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP dětí a mládeže a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ:

Odměny za celkové pořadí v jednotlivých kategoriích jsou věcné a rozhoduje o nich organizátor. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostním vyhodnocení upomínkový diplom. Věcné odměny obdrží pouze ti, kdo se zúčastní minimálně třech pohárových závodů.

 
Termínovka 2022