Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla, odměny, bodování - 2024

 

KATEGORIE:

 

Dorost, žáci         2010 - 2008       14 - 16 roků v daném ročníku

Mladší žactvo       2012 - 2011       12 - 13 roků v daném ročníku

Přípravka            2014 - 2013       10 - 11 roků v daném ročníku

Mini přípravka     2016 - 2015         8 -  9 roků v daném ročníku

Mladší přípravka  2018 - 2017         6 -  7 roků v daném ročníku

Předškoláci          2019 - 2024         5 let v daném roč. a méně

 

 

BODOVÁNÍ:

Dle kategorie: 1. – 100 b.,  2. – 97 b.,   3. – 95 b.,   4. – 94 b.,  5. – 93 b. a dále až po 1 bod.

BONIFIKACE:

Do seriálu jsou zařazeny dva bonifikační závody (bonifikační akce). Při této akci jsou přidělovány 4 bonifikační body každému, kdo závod dokončí a splní případná další kritéria závodu. Bonifikační body z této akce se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů.

URČENÍ POŘADÍ:   Do celkového bodování Poháru dle jednotlivých kategorií se započítávají běžcům pouze šest nejlépe bodově ohodnocených závodů, V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. Při snížení počtu závodů, se stanovují rozmezí pro započítavané body pro konečné ohodnocení. (Covid ochrana).

 Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP dětí a mládeže a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ:

Odměny za celkové pořadí v jednotlivých kategoriích jsou věcné a rozhoduje o nich organizátor. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostním vyhodnocení upomínkovou medaili.. Věcné odměny obdrží pouze ti, kdo se zúčastní minimálně třech pohárových závodů.

 
Termínovka 2024