Jihočeský běžecký pohár dětí a mládeže.
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Pravidla přihlášení:  Do Jihočeského běžeckého poháru dětí a mládeže

Účastníkem Poháru se může stát každý běžec (i člen jakéhokoli sportovního klubu), jehož věk v daném ročníku nepřesáhne 16 roků a jehož právně odpovědná osoba souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 200 Kč pro celý ročník Poháru. Poplatek je možné uhradit na čísle účtu:   22857451/5500 vedený u Raiffeisen Bank. Poplatek je možné také zaplatit při jakémkoli závodě zařazeném do Poháru přímo členovi výboru JBP d A m. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.
 

Pravidla přihlášení:  Do Jihočeského klubu maratonců

 
Výhody členství v Jihočeském klubu maratonců z. s. pro rok 2022
  • lékařská prohlídka
  • startovné
  • trénink zdarma s trenérem (atletický stadion), každý úterý od března do listopadu 2022.
  • sleva na treninkový kemp. (září 2022).
  • treninkový dres ...

 

 Registrační poplatek:                100,- Kč

 Registrace je platná 5 let a pak je nutné registraci do klubu obnovit.

 Členský poplatek:                        100,- Kč

v Jihočeského klubu maratonců z.s. činí čl. poplatek 100,- Kč na daný rok.

 

RegistracePouze do Poháru (200 Kč)
Pohár a Jč. klub maratonců (200 + 100 = 300 Kč)
Jč. klub maratonců (100 Kč)

Text GDPR

Termínovka 2022