Zpracování osobních údajů - GDPR
nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR DĚTÍ


Zpracování osobních údajů

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jihočeský klub maratonců z.s.., se sídlem Trocnovská 47, 370 04, Č. Budějovice, IČ: 22857451, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, značka L, 5325 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení, rok narození
– e-mail
– IP adresu

2. Jméno, příjmení a především e-mail je nutné zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zasílání newsletterů, IP adresa nám pomáhá v boji se spamem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
A. Poskytovatelé softwaru
Kostax spol. s r. o. – Poskytovatel hostingu a rozesílatel newsletterů

B. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

V Praze dne 24. května 2018

Miroslav Šimek
Termínovka 2024